Regulamin serwisu komputerowego RESET


Klient przekazujący sprzęt do serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami obowiązującymi w serwisie. Klient oddając sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje poniższe zasady stanowiące jednocześnie umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy, regulując prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszystkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.

•    Potwierdzenie przyjęcia do serwisu jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu i musi być ono zwrócone przy odbiorze. W przypadku zgubienia pokwitowania, konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem osobistym.
•    Klient zobowiązany jest zabezpieczyć dane dostępne na dysku twardym i pozostałych nośnikach sprzętu przed oddaniem go do naprawy, w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie. Oddając sprzęt do naprawy Klient akceptuje fakt, iż w toku czynności naprawy dane na nim dostępne mogą ulec zniszczeniu lub utracie. RESET nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie oddanym do naprawy. Powierzając do naprawy sprzęt, Klient akceptuje również fakt, iż prawidłowe wykonanie usługi może wiązać się z koniecznością usunięcia z ekranu bądź obudowy urządzenia naklejek, ozdób i innych elementów niebędących oryginalnie częścią naprawianego urządzenia. Elementy te mogą w trakcie naprawy ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu.
•    Sprzęt należy odebrać z serwisu po otrzymaniu informacji o zakończeniu czynności serwisowych lub po rezygnacji z usługi serwisowej do 30 dni. Po tym czasie może być naliczana opłata za magazynowanie w wysokości 5 zł brutto za każdy dzień z zastrzeżeniem, iż łączna kwota przechowywania sprzętu, nie może być wyższa niż początkowa wartość sprzętu.
•    W przypadku naliczenia opłaty magazynowej odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tej opłaty na rzecz serwisu.
•    Po upływie 90 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne firma RESET.
•    Wymienione części nie podlegają zwrotowi, uszkodzony sprzęt zostanie poddany utylizacji.
•    Opłata za diagnozę pobierana jest w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie stwierdzenia usterki.
•    Diagnoza Express – sprzęt komputerowy należy dostarczyć do serwisu do godziny 12:00.
•    Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie. Uzależniony jest od rodzaju usterki oraz dostępności części podlegających wymianie. RESET dołoży wszelkich starań, by usługi serwisowe wykonywane były bez zbędnej zwłoki.
•    RESET udostępnia Klientowi możliwość skorzystania z usługi nieodpłatnego wypożyczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy/serwisu


Pracujemy tylko z legalnym oprogramowaniem. Nie instalujemy nielegalnego oprogramowania.


© 2020 reset.augustow.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
^ WRÓĆ DO GÓRY