Audyt oprogramowania, sprzętu


Audyt oprogramowania:
Usługa polegającą na inwentaryzacji oraz sprawdzeniu legalności posiadanego oprogramowania w zakresie systemu informatycznego.

Korzyści:
- pozwala uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych w związku z naruszeniem praw autorskich (oprogramowanie, muzyka, filmy)
- oprogramowanie wykorzystywane jest w optymalnym zakresie jego możliwości
- wyszukanie aplikacji niepożądanych, nie mających związku z charakterem wykonywanej pracy
- audyt oprogramowania jest doskonałą okazją do przeprowadzenia audytu sprzętu komputerowego

Po przeprowadzonym audycie, audytor nie ma obowiązku informowania organów ścigania, także nie może informować o wynikach audytu osób trzecich. Przed przystąpieniem do audytu zostaje podpisana umowa, zachowania w tajemnicy wyników audytu. Audyt oprogramowania umożliwia optymalizację bazy licencyjnej pod kątem ilości oraz przydatności, przekładając się na wymierne korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstw.

Szczegółowych informacji o akcjach przeciwko nielegalnemu oprogramowaniu można uzyskać na stronie organizacji Business Software Alliance (BSA), która zajmuje się ściganiem firm korzystających z nielegalnego oprogramowania.

Audyt sprzętu:
Audyt sprzętu jest usługą polegającą inwentaryzacji, zebraniu i przedstawieniu szczegółowego oraz czytelnego raportu informującego o konfiguracji sprzętowej badanych komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

Korzyści:
- sprawdzenie czy konfiguracja komputerów zgadza się z ich konfiguracją w chwili zakupu
- które z komputerów odstają od przeciętnej / dostosowanie infrastruktury informatycznej do nowych potrzeb
- umożliwia szybką reakcję w przypadku sytuacji awaryjnej

W związku, iż jest to szczegółowa inwentaryzacja sprzętu komputerowego, może być wykorzystany do sporządzenia spisu z natury.

© 2020 reset.augustow.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
^ WRÓĆ DO GÓRY