CB Radio


    Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie montażu, napraw pogwarancyjnych oraz sprzedaży radiotelefonów, anten oraz akcesoriów.

Dlaczego warto używać CB radia?
Utrudnienia na drodze, fotoradary stacjonarne & przenośne, kontrole, korki bądź pijani osobnicy przemieszczający się pieszo, bądź o zgrozo prowadzący inne pojazdy - warto wiedzieć co dzieje się na drodze by móc zaoszczędzić czas oraz pieniądze!
CB radio stanowi darmowy środek łączności. Każdy może wymieniać swoje opinie z innymi posiadaczami tych urządzeń. W sytuacjach awaryjnych, CB radio ułatwi szybkie wezwanie pomocy.

Radiotelefony CB:
- montaż radiotelefonów CB w pojazdach (konsola środkowa,  podłokietnik, pod fotelem, boczek drzwi,  podsufitka, bagażnik)
- sprawdzenie i regulacja parametrów radiotelefonów CB
- podłączenie radia do zasilania (gniazdo zapalniczki, bezpośrednio pod akumulator)
- naprawy pogwarancyjne radiotelefonów:
   - po zwarciach, odwrotnym połączeniu
   - brak nadawania
   - brak odbioru
- naprawy mikrofonów


Anteny CB:
- dobór anten CB do pojazdów
- montaż anten CB:
   - bezinwazyjny (podstawa magnetyczna, miejsce anteny FM, GPS)
   - na uchwycie (pokrywa bagażnika, reling, rynienka, lusterko)
   - zapewniający najlepsze osiągi (otwór w dachu)
- naprawy anten CB, podstaw magnetycznych
   - wymiana kabli antenowych


Przeglądy CB Radio / anten CB / instalacji antenowych:
- Sprawdzamy:
   - współczynnik fali stojącej
   - moc nadajnika
   - częstotliwość pracy nadajnika
   - oczyszczenie anteny z osadów
Przegląd zaleca się wykonywać co 2 lata.

Jakość montażu:
- estetyka – maskowanie (ukrywanie) przewodów: antenowego i zasilającego wewnątrz auta
- przedłużanie przewodów antenowych do anten magnetycznych oraz montażowych
- wystrojenie anteny po montażu

Usługi montażowe wykonujemy profesjonalnie (zgodnie ze sztuką radiotechniki oraz elektryki).

Na życzenie montaż CB Radia u klienta z dojazdem na miejsce (samochody osobowe, ciężarowe oraz sprzęt budowlany).

Na każdą usługę wykonaną udzielamy gwarancji.

Przy okazji montażu bądź strojeniu prowadzimy szkolenie co i jak się obsługuje, czym najlepiej eliminować zakłócenia, aby uzyskać jak najlepszy zasięg.

Dlaczego trzeba wystroić antenę?
1. Najniższy SWR gwarantuje nam minimalne straty mocy, oraz czasami pieniędzy, gdyż praca na nie zestrojonej antenie może zakończyć się uszkodzeniem końcowego stopnia mocy w radiu CB (końcówka mocy nie jest objęta gwarancją żadnego producenta)
2. Dzięki zestrojeniu anteny możemy uzyskać lepsze osiągi, ponieważ anteny zazwyczaj są zaprojektowane tak, aby w miejscu w którym posiadają najniższy SWR posiadały także największą skuteczność
3. Zestrojona antena zapobiega powstawaniu takich efektów jak piski, sprzężenia czy inne zjawiska uboczne

Czy można kupić już zestrojoną antenę?
Nie. Antenę stroi się dopiero po przeprowadzonym montażu na docelowym samochodzie (w konkretnym miejscu). Jeżeli zestroimy antenę magnetyczną na jednym aucie to postawiona w tym samym miejscu na drugim identycznym aucie, raczej będzie stroiła się tak samo. Natomiast umieszczona w innym miejscu, bądź na innym (gabarytowo) pojeździe może (chociaż nie musi) być zupełnie inaczej.

NIE CHCESZ USZKODZIĆ CB RADIA - ZESTRÓJ ANTENĘ!


"Gałkologia":

Panel czołowy radia zawiera różnego rodzaju pokrętła, przyciski oraz przełączniki. Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych funkcji radia CB:

• VOLUME (VOL) - regulacja głośności
• ON/OFF - Włącznik/Wyłącznik, najczęściej połączony z pokrętłem regulacji siły głosu
• TONE - regulator barwy głosu
• SQUELCH (SQ) - blokada szumów, pozwala nam na ustawienie progu załączenia odbioru powyżej pewnej siły odbieranego sygnału, ustawiamy powyżej poziomu szumów
        Zbyt wysoko ustawiona bramka szumów skutkuje bardzo krótkim zasięgiem (squelch nie ma wpływu na nadawanie).
        Pokrętło w lewo - blokada szumów wyłączona. Pokrętło w prawo - zwiększanie poziomu blokady szumów.
• AUTO SQUELCH (ASC, ASQ, DSC, DDS) - automatyczna blokada szumów, producenci stosują odmienne nazewnictwo tej funkcji oraz różną charakterystykę
• CHANNEL (CH, UP/DOWN) - zmiana kanałów
• MIC GAIN (GAIN MICRO, DYNAMIKE) - regulacja czułości mikrofonu
        Pokrętło w lewo - minimalna głośność nadawania. Pokrętło w prawo - maksymalna głośność.
• RF GAIN - regulacja czułości odbiornika
        Pokrętło w lewo - minimalna czułość. Pokrętło w prawo - maksymalna czułość.
• RF POWER (POWER, PWR, RF PWR) - regulacja mocy wyjściowej nadajnika
• CLARIFIER (RIT, DELTA TUNE) - pokrętło dokładnego dostrojenia, często składające się z dwóch pokręteł:
                FINE - dostrojenie dokładne, przestrajające tylko odbiornik
                COARSE - dostrojenie zgrubne, przestrajające nadajnik i odbiornik
• NB/ANL - aktywator filtrów przeciwzakłóceniowych
        NB - filtr eliminujący szumy i odpowiednio wygładzający sygnał (Noise Blanker)
        ANL - filtr eliminujący zakłócenia impulsowe (Automatic Noise Limiter)
• HI-CUT - filtr wycinający wysokie tony
• AM/FM/CW/LSB/USB/ - zmiana rodzaju modulacji:
            AM - emisja dwuwstęgowa z modulacją amplitudy (A3E)
            W Polsce na kanale drogowym 19 używa się emisji AM
            FM - emisja z modulacją częstotliwości (F3E)
            CW - fala ciągła z kluczowaną nośną (A1A), stosowana w telegrafii
            SSB (LSB/USB) - emisja jednowstęgowa z wytłumioną falą nośną (Single-SideBand) [J3E]
                        LSB - wstęga dolna (Lower SideBand)
                        USB - wstęga górna (Upper SideBand)
• A,B,C,D,E,F (ABC; LOW, MID, HI; BAND; BAND SELECT) - przełącznik podzakresów (tzw. bandy, "czterdziestki")
                CB/PA - zmiana trybu pracy, tryb PA (papuga) umożliwia wykorzystanie radia jako megafonu
• CH9/CH19 - przełącznik umożliwiający szybkie przejście na kanał 9 lub 19
• CH.LOCK (F.LOCK) - blokada przełączania kanałów
• SCAN - automatyczne przeszukiwanie pasma
• DW (Dual Watch) - umożliwia jednoczesny nasłuch 2 kanałów
• DX/LOC (HIGWAY, HW/CITY) - skokowa regulacja czułości odbiornika, DX - łączność daleka, LOC - łączność lokalna
• LOC (LOCAL) - zmniejsza czułość odbiornika do poziomu łączności lokalnej
• MEMORY (MEM) - przycisk programowania pamięci
• M1-M5 (MEM1-MEM5) - przycisk pozwalający zapamiętać ulubione kanały, często wraz z rodzajem modulacji oraz kilkoma innymi parametrami
• ROGER BEEP (R.B., Beep) - załączenie krótkiego sygnału dźwiękowego po zakończeniu nadawania
• VOX - automatyczne załączanie nadawania głosem
• S/RF - pomiar odbieranego sygnału / mocy wyjściowej
• SWR (SWR/CAL) - przełącza TRX do trybu pomiaru SWR, w niektórych rozwiązaniach możliwa jest również kalibracja wskazań
• DIMMER (DIM) - regulacja jasności podświetlania
• F - przycisk programowania (głównie marki President), pozwala wybrać parametry odpowiednie dla danego kraju

Gniazda:

• POWER (DC) - gniazdo zasilania
• MIC - gniazdo mikrofonowe
• ANT. (ANTENNA) - gniazdo antenowe
• EXT. SP. (EXTERNAL, SPEAKER) - gniazdo głośnika zewnętrznego
• PA (PA. SP.) - gniazdo megafonu (papugi)
• S-METER - gniazdo zewnętrznego miernika sygnału
• VOX (VOX MIC) - gniazdo dodatkowego mikrofonu, nadawanie uruchomiane głosem, bez użycia przycisku PTT
• CW KEY - gniazdo klucza telegraficznego

Wskaźniki:

• CHANNEL - wskaźnik aktualnego numeru kanału
• FREQUENCY COUNTER - miernik częstotliwości
• RX - wskaźnik pracy odbiornika
• S/RF - wskaźnik poziomu odbieranego sygnału / mocy wyjściowej
• TX - wskaźnik pracy nadajnika

Częstotliwości kanałów CB (podstawowa "czterdziestka"):

Kanał częstotliwość (MHz) Kanał częstotliwość (MHz)
1 26.960 21 27.210
2 26.970 22 27.220
3 26.980 23 27.250
4 27.000 24 27.230
5 27.010 25 27.240
6 27.020 26 27.260
7 27.030 27 27.270
8 27.050 28 27.280
9 26.060 29 27.290
10 26.070 30 27.300
11 27.080 31 27.310
12 27.100 32 27.320
13 27.110 33 27.330
14 27.120 34 27.340
15 27.130 35 27.350
16 27.150 36 27.360
17 27.160 37 27.370
18 27.170 38 27.380
19 27.180 39 27.390
20 27.200 40 27.400

 

Kanały do zadań specjalnych:

CB kanał 2 (26,970 MHz - taxi) Kanał służący do wzywania taksówek i łączności między nimi.
CB kanał 9 (26,060 MHz - ratunkowy) Kanał służący wyłącznie do wzywania pomocy w nagłych wypadkach. Nie wolno prowadzić na tym kanale prywatnych rozmów.
CB kanał 19 (27,180 MHz - drogowy) Kanał używany przez kierowców do wzajemnej wymiany informacji o sytuacji na drodze - kontrolach drogowych policji, straży miejskiej czy inspekcji drogowej, rzadziej do uzyskania informacji o sposobie dojazdu czy aktualnej sytuacji (utrudnieniach) w ruchu drogowym (np. kolizjach, wypadkach czy nieprzejezdnych drogach).
CB kanał 28 (27,280 MHz - bazowy) Kanał wywoławczy, służący do wywoływania stacji bazowych, następnie zmieniając częstotliwość w celu prowadzenia rozmowy.

 

Zasady:

Używając CB radia należy przestrzegać pewnych podstawowych zasad:

przed rozpoczęciem rozmowy na danym kanale należy sprawdzić czy jest on wolny
najpierw słuchamy, później odpowiadamy, nie wciskając się na siłę do rozmowy
na hasło break ("brek")należy natychmiast na chwile przerwać łączność w celu umożliwienia nawiązania łączności, uzgodnienia przejścia na inny kanał (częstotliwość) lub przekazania krótkiej ważnej informacji przez innego użytkownika radia CB.
w sytuacjach nadzwyczajnych użytkownik CB może sobie zapewnić pierwszeństwo przeprowadzenia rozmowy po podaniu hasła ratunek. Operatorzy pozostałych CB obowiązani są do zachowania ciszy radiowej aż do chwili przejścia tego rozmówcy na inny kanał albo zakończenia łączności. Hasło ratunek można używać jedynie w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia.
używamy zwrotów grzecznościowych ("dzięki kolego / koleżanko", "szerokości")
pytając o drogę, gdy już otrzymamy odpowiedź w dobrym tonie jest poinformować jak wygląda sytuacja na odcinku już przez nas przebytym
chcąc wywołać konkretne auto, nie wiedząc kto prowadzi wołaj w/g schematu: kolor, marka, cecha (firma), kierunek (np. Kolego z czerwonej skakanki z niebieską firanką na Warszawę). Jeśli po trzech wywołaniach kierowca się nie odezwie - przyjmij, iż wywoływany ma wyłączone bądź nie posiada radiotelefonu.

 

Na paśmie CB zabronione jest:

używanie przekleństw i słów obraźliwych
nadawanie muzyki
nadawanie na kanale na którym ktoś inny prowadzi rozmowę
blokowanie kanałów przez stawianie np. nośnej
nadużywanie haseł break oraz ratunek
używanie CB do działalności zarobkowej

 

Przykładowe zwroty (slang, żargon), które można usłyszeć w eterze:

Alfa Mike - AM modulacja częstotliwości
Bat - antena CB Radia
Baza - stacja, która nie posiada możliwości przemieszczania się
Boki, bandy - boczne "czterdziestki"
Ćwiartka - antena o długości elektrycznej 1/4 fali
Daj na dwa jeden - przejdź na kanał dwudziesty pierwszy
Dopał, grzejnik, kaloryfer - wzmacniacz mocy
Foxtrott Mike - FM modulacja częstotliwości
Gruszka, mike - mikrofon radiotelefonu
Gwóźdź - roger beep - sygnał zakończenia nadawania
Mobil - stacja, która ma możliwość przemieszczania się
Nakładka, naleśnik - efekt nałożenia się dwóch sygnałów stacji, które nadają jednocześnie na tym samym kanale
Parapet, karnisz - stacja bazowa nadająca za pomocą anteny mobilowej umieszczonej za oknem, przy ścianie, na parapecie bądź balustradzie
Poczekaj dojadę do ciebie - dostroić się do korespondenta
Podstawa - zakres częstotliwości 26,960-27,400 MHz - podstawowa "czterdziestka"
Połówka - antena o długości elektrycznej 1/2 fali
Pozostać na uszach - być na nasłuchu
Proszę o raport - prośba o określenie jakości mojego sygnału oraz modulacji
Przesterowanie - zbyt mocna modulacja
Radio szerokie - radiotelefon posiadający szeroki odbiornik, odbierające poza daną częstotliwością
Radio wąskie - radiotelefon posiadający wąski odbiornik, nie odbiera poza zadaną częstotliwością
Ręczniak - przenośny radiotelefon
Rozkręcić się - zwiększ czułość odbiornika
Skręcić się - zmniejsz czułość odbiornika
Skrócić się - zmniejsz moc nadajnika
Wstęga, wstążki - modulacja jednowstęgowa z wytłumioną falą nośną SSB (USB, LSB)

 

Przykładowe zwroty (slang, żargon), któreż można usłyszeć na kanale drogowym 19'stce:

Aparat, fotograf – foto radar
Dróżka, ścieżka - droga (np. "mobilki jak dróżka Augustów - Łomża")
Dyskoteka - radiowozy stające z włączonymi kogutami
Erka na bombach - karetka pogotowia na sygnale
Jadą na bombach - jadą na sygnale
Kino objazdowe - nieoznakowany samochód policyjny z wideo rejestratorem
Kolarz - rowerzysta
Krokodylki (zieloni) – Inspekcja Transportu Drogowego
Lustereczko – nawzajem (lustereczko dla ciebie kolego)
Margines - pobocze
Misiaki, Misie, Smerfy – Policja (np. miśki na 207 – liczba oznacza kilometr, na którym można się spodziewać policji (oznaczenia na słupkach na poboczu - pikietaż)
Miśki na hulajnogach – Policja na motocyklach
Miśkowóz - radiowóz
Nabita puszka - czynny foto radar
Oczko - reflektor (np. kolego z niebieskiego Fiata nie masz prawego oczka - przepalona żarówka w prawym reflektorze)
Pauza - czas na przerwę
Przyczepności - życzę suchej, dobrej drogi
Suszarka, zakład fryzjerski - radar
Szerokości - życzę szerokiej drogi
Wahadełko - ruch wahadłowy
Zatwardzenie - korek na drodze
Zielonki – Straż Leśna

 

Kod amatorski:

22 - mam to gdzieś
33 - pozdrowienia między dziewczynami
51 - nie daj się złapać
55 - powodzenia
69 - bardzo duża serdeczność
73 - pozdrawiam
88 - ucałowania
99 - spadaj
144 - w łóżku
144+2 - w łóżku ale nie sam
318 - przerwa na posiłek i piwo
600 - mam telefon
813 - przerwa na sikanie
1000 - ciężarówka

© 2020 reset.augustow.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
^ WRÓĆ DO GÓRY