Kosztorysowanie


Oferujemy przygotowanie materiałów w zakresie:
- kosztorysy inwestorskie
- kosztorysy ofertowe
- kosztorysy powykonawcze
- kosztorysy zamienne
- kosztorysów do banków/instytucji unijnych, wymaganych jako załącznik do wniosku o  kredyt lub dofinansowanie
- przedmiary
- sprawdzanie i weryfikację kosztorysów
- aktualizacja kosztorysów do obecnych cen
- zestawienia robocizny, materiałów, sprzętu dla inwestycji

Podstawa sporządzania wielkości obmiarowych:
- przedmiary, obmiary, sporządzone wg dokumentacji w dowolnej formie
- obmiary powierzone (przekazane przez Zlecającego)
- obmiary z natury

Kosztorysujemy następujące prace z zakresów:
- telekomunikacyjnych sieci miedzianych i światłowodowych
- doziemnych i napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia
- sygnalizacji świetlnych
- sieci wodociągowych
- sieci kanalizacyjnych
- sieci ciepłowniczych
- sieci gazowych
- drogowych


Kosztorysujemy przy użyciu licencjonowanego oprogramowania Zuzia oraz Rodos.

© 2020 reset.augustow.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
^ WRÓĆ DO GÓRY