Kontakt - Dane kontaktowe

QR Code


Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
- poniedziałek - piątek: 14:00 – 20:00
- sobota:                       10:00 – 16:00

Poza godzinami pracy, staramy się być dostępni do Państwa dyspozycji, dzwoniąc / SMS'ując, bądź drogą mail'ową. 


Dane kontaktowe:
RESET Bogusław Skrzydeł
ul. Żeglarska 18
16-300 Augustów

NIP: 8461508692
VAT-EU: PL8461508692

REGON: 200796062

tel. kom.     501 099 100
WhatsApp   501 099 100
Signal          501 099 100

Skype: resetaugustow

GG: 49157508
Facebook: RESET Bogusław Skrzydeł Komputery CB Augustów


Współrzedne GPS:
53°51'13,97"N
22°58'14,06"E

53.8538806
22.970555555555553


Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A., 1 O. w Augustowie
45 1090 2789 0000 0001 3189 8022


RESET jest płatnikiem podatku VAT.Zabrania się wykorzystywania powyższych informacji kontaktowych w celach kierowania do nas treści reklamowych / informacji handlowych (dotyczy to zarówno mailing'u oraz ofert telefonicznych).
Podstawa prawna: art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne - nie zastosowanie się do niniejszej informacji grozi odpowiedzialnością z art. 209 oraz 210 w/w ustawy.

Art. 172.
1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.

Art. 209. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy
1. Kto:
25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172–174,
– podlega karze pieniężnej

Art. 210. Wysokość kary pieniężnej
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3 % przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności.

© 2020 reset.augustow.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
^ WRÓĆ DO GÓRY